Gegevensbescherming

––––––––––––––––––––
Gegevensbescherming
––––––––––––––––––––


1) Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon
1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de wijze waarop met uw persoonsgegevens wordt omgegaan als u onze website gebruikt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.
1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is pequs GmbH, Friedrich-Wilhelm-Str. 86-96, 47051 Duisburg, Duitsland, tel.:+49 203 8048014, e-mail: moritz@pequs.de. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.
1.3 Om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijvoorbeeld bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon) te beschermen, gebruikt deze website een SSL- of. TLS-codering. Een gecodeerde verbinding herkent u aan de string “https://” en het slotje in uw browserbalk.

2) Gegevensverzameling wanneer u onze website bezoekt
Als u onze website uitsluitend voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons op andere wijze informatie verstrekt, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde “serverlogbestanden”). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te kunnen tonen:
- Onze bezochte website
- Datum en tijd op het moment van toegang
- Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
- Bron/referentie van waaruit u op de pagina bent gekomen
- Browser gebruikt
- Besturingssysteem gebruikt
- Gebruikt IP-adres (eventueel: in geanonimiseerde vorm)
De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f van de AVG op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) Hosting- en inhoudsleveringsnetwerk
Gehost door Shopify
Wij gebruiken het winkelsysteem van dienstverlener Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland (“Shopify”) voor het hosten en weergeven van de online winkel op basis van Verwerking namens ons. Alle gegevens die op onze website worden verzameld, worden verwerkt op de servers van Shopify. Als onderdeel van de bovengenoemde diensten van Shopify kunnen gegevens ook verder worden verwerkt namens Shopify Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, Shopify Data Processing (USA) Inc., Shopify Payments (USA) Inc. of Shopify (VS) Inc. In het geval dat gegevens worden overgedragen aan Shopify Inc. in Canada, wordt het passende niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Meer informatie over de gegevensbescherming van Shopify vindt u op de volgende website: https://www.shopify.de/legal/datenschutz
Verdere verwerking op andere dan hierboven genoemde servers door Shopify vindt uitsluitend plaats binnen de hieronder aangegeven reikwijdte.

4) Koekjes
Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van deze cookies worden automatisch verwijderd nadat u de browser sluit (zogenaamde “sessiecookies”), terwijl sommige van deze cookies langer op uw apparaat blijven staan ​​en u in staat stellen pagina-instellingen op te slaan (zogenaamde “permanente cookies”). koekjes”). In dit laatste geval kunt u de bewaartermijn terugvinden in het overzicht van de cookie-instellingen in uw webbrowser.
Als persoonlijke gegevens ook worden verwerkt via de individuele cookies die we gebruiken, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), AVG, hetzij ter uitvoering van het contract, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG ter bescherming van onze legitieme belangen bij de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek.
U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit.
Houd er rekening mee dat als u geen cookies accepteert, de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.

5) Neem contact met ons op
5.1 - Intercom
Deze website maakt gebruik van technologieën van Intercom, Inc., 2nd Floor, Stephen Court, 18-21 St. Stephen's Green, Dublin 2, Ierland, (www.intercom.com) om geanonimiseerde gegevens te gebruiken ten behoeve van webanalyse en om de live website. Het chatsysteem dat wordt gebruikt om live ondersteuningsverzoeken te beantwoorden, wordt verzameld en opgeslagen. Uit deze geanonimiseerde gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden gemaakt. Er kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in de cache van de internetbrowser van de websitebezoeker worden opgeslagen. Cookies maken herkenning van de internetbrowser mogelijk. Als de op deze manier verzamelde informatie een persoonlijke referentie heeft, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van ons legitieme belang bij een effectieve klantenservice en de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatiedoeleinden.
De gegevens die met behulp van intercomtechnologieën worden verzameld, worden zonder de afzonderlijke toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet gecombineerd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem. Om het opslaan van Intercom-cookies te voorkomen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat er in de toekomst geen cookies meer op uw computer kunnen worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies worden verwijderd. Het uitschakelen van alle cookies kan echter tot gevolg hebben dat sommige functies op onze website niet meer kunnen worden uitgevoerd. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens met het oog op het aanmaken van een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel met toekomstige werking, door ons uw bezwaar informeel per e-mail te sturen naar het e-mailadres dat in de juridische kennisgeving staat vermeld.
5.2 Reviewherinnering door Trustpilot
Als u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor heeft gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit (www.trustpilot.com) om u via e-mail een beoordelingsherinnering te sturen.
U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking of naar het beoordelingsplatform.
5.3 Zendesk
Om vragen van klanten te verwerken, gebruiken we het e-mailticketsysteem Zendesk, een klantenserviceplatform van Zendesk International Ltd., 55 Charlemont Place, Saint Kevin's, Dublin D02 F985, Ierland (“Zendesk”). Als gebruikers van onze website per e-mail contactverzoeken indienen, worden deze opgeslagen en georganiseerd in het ticketsysteem om chronologische verwerking mogelijk te maken en de service-ervaring te verbeteren. Gebruikers kunnen altijd de huidige status van de verwerking van hun aanvraag zien via het individueel toegewezen ticketnummer.
Persoonlijke gegevens zoals verstrekt in het verzoek, maar in ieder geval achternaam, voornaam en e-mailadres, worden verzameld, verzonden naar Zendesk, daar opgeslagen en uitsluitend gelezen voor de organisatie van vragen en de verwerking ervan.
De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is ons legitieme belang bij de efficiënte inrichting van onze klantenservice, bij het zo snel mogelijk beantwoorden van uw verzoek en bij het optimaliseren van ons dienstenaanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG.
Met Zendesk hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst gesloten waarin wij Zendesk verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en deze niet aan derden door te geven.
Persoonlijke gegevens kunnen worden verzonden naar servers van Zendesk Inc. in de VS. Voor dergelijke gegevensoverdrachten volgt Zendesk Binding Corporate Rules (BCR), die door de Ierse gegevensbeschermingsautoriteit zijn erkend als passende waarborgen voor naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming.
Uw gegevens worden verwijderd nadat uw verzoek is verwerkt. Dit is het geval als uit de omstandigheden blijkt dat de betreffende kwestie definitief is opgehelderd en als er geen wettelijke bewaarplichten bestaan ​​die het tegendeel vereisen.
Meer informatie over de gegevensbescherming van Zendesk vindt u op https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/.
5.4 Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens verwerkt - uitsluitend met het doel uw verzoek te verwerken en te beantwoorden en alleen voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Als uw contact gericht is op een contract, is de aanvullende wettelijke basis voor de verwerking artikel 6, lid 1, onder b) AVG. Uw gegevens worden verwijderd als uit de omstandigheden blijkt dat de betreffende kwestie definitief is opgehelderd en er geen wettelijke bewaarplichten bestaan ​​die het tegendeel beweren.
5.5 WhatsApp Zakelijk
Wij bieden bezoekers van onze website de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via de WhatsApp-berichtenservice van WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Hiervoor gebruiken wij de zogenaamde “zakelijke versie” van WhatsApp.
Als u via WhatsApp contact met ons opneemt voor een specifieke transactie (bijvoorbeeld een geplaatste bestelling), bewaren en gebruiken wij het mobiele telefoonnummer dat u op WhatsApp gebruikt, evenals - indien verstrekt - uw voor- en achternaam in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter b . AVG om uw verzoek te verwerken en erop te reageren. Op dezelfde rechtsgrond kunnen wij u via WhatsApp vragen om aanvullende gegevens (bestelnummer, klantnummer, adres of e-mailadres) te verstrekken om uw verzoek aan een specifiek proces te kunnen toewijzen.
Als u ons WhatsApp-contact gebruikt voor algemene vragen (bijvoorbeeld over het dienstenaanbod, de beschikbaarheid of onze website), zullen wij het mobiele telefoonnummer dat u op WhatsApp gebruikt en - indien opgegeven - uw voor- en achternaam opslaan en gebruiken in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub f AVG op basis van ons legitieme belang bij de efficiënte en tijdige verstrekking van de gevraagde informatie.
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw verzoek via WhatsApp te beantwoorden. Er vindt geen openbaarmaking aan derden plaats.
Houd er rekening mee dat WhatsApp Business toegang krijgt tot het adresboek van het mobiele apparaat dat we hiervoor gebruiken en de in het adresboek opgeslagen telefoonnummers automatisch overdraagt ​​naar een server van het moederbedrijf Meta Platforms Inc. in de VS. Om ons WhatsApp-bedrijfsaccount te beheren, gebruiken we een mobiel apparaat waarin alleen de WhatsApp-contactgegevens zijn opgeslagen van de gebruikers die via WhatsApp contact met ons hebben opgenomen.
Dit zorgt ervoor dat elke persoon wiens WhatsApp-contactgegevens in ons adresboek zijn opgeslagen, zijn WhatsApp-telefoonnummer uit de adresboeken van zijn chatcontacten kan overbrengen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a AVG, waarmee hij heeft ingestemd. Een overdracht van gegevens van gebruikers die geen WhatsApp gebruiken en/of geen contact met ons hebben opgenomen via WhatsApp is daarom uitgesloten.
Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door WhatsApp, evenals uw gerelateerde rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, kunt u vinden in de gegevensbeschermingsinformatie van WhatsApp: https://www.whatsapp.com/ juridisch/?eea=1# privacybeleid

6) Gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount
In overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter b van de AVG worden persoonlijke gegevens voor zover nodig verder verzameld en verwerkt als u deze aan ons verstrekt bij het openen van een klantaccount. Welke gegevens nodig zijn om een ​​account te openen, kunt u terugvinden in het invoerscherm van het betreffende formulier op onze website. Uw klantaccount kan op elk moment worden verwijderd door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke persoon. Nadat uw klantaccount is verwijderd, worden uw gegevens verwijderd, op voorwaarde dat alle daarover gesloten contracten volledig zijn verwerkt, er geen wettelijke bewaartermijnen bestaan ​​die het tegendeel bewijzen en wij geen legitiem belang hebben bij verdere opslag.

7) Gebruik van klantgegevens voor directe reclame
7.1 Registratie voor onze e-mailnieuwsbrief
Als u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte gegevens voor het versturen van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor het verzenden van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde double-opt-in-procedure, die ervoor zorgt dat u de nieuwsbrief pas ontvangt nadat u uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief uitdrukkelijk heeft bevestigd door op een verificatielink te klikken die naar het opgegeven e-mailadres is verzonden.
Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a AVG. Wij slaan uw door de Internet Service Provider (ISP) ingevoerde IP-adres op, evenals de datum en het tijdstip van registratie, om eventueel misbruik van uw e-mailadres later te kunnen traceren. De gegevens die wij verzamelen bij de inschrijving voor de nieuwsbrief worden strikt voor een specifiek doel gebruikt. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief via de link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de in het begin genoemde verantwoordelijke. Zodra u zich heeft afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze nieuwsbriefdistributielijst, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om uw gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij informeren u in deze verklaring.
7.2 - Verzending van nieuwsbrieven via Klaviyo
Onze e-mailnieuwsbrieven worden verzonden via de technische dienstverlener “Klaviyo”, 225 Franklin St, Boston, MA 02110, VS (http://www.klaviyo.com/), aan wie wij de gegevens doorgeven die u heeft verstrekt bij de registratie voor de nieuwsbrief. Deze overdracht vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG en dient ons legitieme belang bij het gebruik van een reclame-effectief, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. Houd er rekening mee dat uw gegevens doorgaans naar een server van Klaviyo in de VS worden overgebracht en daar worden opgeslagen.
Klaviyo gebruikt deze gegevens om namens ons nieuwsbrieven te versturen. Klaviyo gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers niet om hen zelf aan te schrijven of door te geven aan derden.
Om uw gegevens in de VS te beschermen, hebben wij een gegevensverwerkingsovereenkomst met Klaviyo (“Data Processing Agreement”), waarin Klaviyo zich ertoe verbindt de gegevens van onze gebruikers te beschermen, deze namens ons te verwerken in overeenstemming met de gegevensbeschermingsvoorschriften en in het bijzonder niet aan derden doorgeven.
Het privacybeleid van Klaviyo kunt u hier bekijken: https://www.klaviyo.com/privacy
- Verzending van nieuwsbrieven via Shopify-e-mail
Onze e-mailnieuwsbrieven worden verzonden via Shopify Email, een dienst van Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland (“Shopify”), waarnaar wij uw gegevens sturen verstrekt bij aanmelding voor de nieuwsbrief. Deze overdracht vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG en dient ons legitieme belang bij het gebruik van een reclame-effectief, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. De gegevens die u invoert om de nieuwsbrief te ontvangen (bijvoorbeeld e-mailadres) worden doorgaans opgeslagen op de servers van Shopify in de EU.
Als onderdeel van de bovengenoemde diensten van Shopify kunnen gegevens ook verder worden verwerkt namens Shopify Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, Shopify Data Processing (USA) Inc., Shopify Payments (USA). Inc. Shopify (VS) Inc. In het geval dat gegevens worden overgedragen aan Shopify Inc. in Canada, wordt het passende niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.
Shopify gebruikt deze informatie om namens ons de nieuwsbrieven te verzenden en statistisch te evalueren. Voor evaluatiedoeleinden kunnen de verzonden e-mails zogenaamde webbakens of trackingpixels bevatten, die beeldbestanden van één pixel vertegenwoordigen die op onze website zijn opgeslagen. Hierdoor kan worden vastgesteld of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links er eventueel is geklikt. Er wordt ook technische informatie verzameld (bijvoorbeeld tijdstip van toegang, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). De gegevens worden uitsluitend onder pseudoniem verzameld en zijn niet gekoppeld aan uw andere persoonsgegevens; directe persoonlijke verwijzing is uitgesloten. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische analyses van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers. Als u bezwaar wilt maken tegen de gegevensanalyse voor statistische evaluatiedoeleinden, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief.
Bovendien kan Shopify deze gegevens zelf gebruiken in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van haar eigen legitieme belang bij het op behoeften gebaseerde ontwerp en de optimalisatie van de dienst, evenals voor marktonderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om te bepalen welke landen waar de ontvangers vandaan komen. Shopify gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf aan te schrijven of om de gegevens door te geven aan derden.
Met Shopify hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst gesloten, waarmee wij Shopify verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en deze niet aan derden door te geven.
U kunt het privacybeleid van Shopify hier bekijken: https://www.shopify.de/legal/datenschutz
7.3 WhatsApp-nieuwsbrief
Als u zich aanmeldt voor onze WhatsApp-nieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen via WhatsApp. De enige verplichte gegevens voor het versturen van de nieuwsbrief is uw mobiele telefoonnummer.
Om de nieuwsbrief te versturen, verzoeken wij u ons mobiele telefoonnummer in de adrescontacten van uw mobiele apparaat op te nemen en ons via WhatsApp het bericht “Start” te sturen. Door dit WhatsApp-bericht te verzenden, geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a AVG, voor het verzenden van nieuwsbrieven. Wij voegen u dan toe aan onze nieuwsbriefdistributielijst.
De gegevens die wij verzamelen wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden uitsluitend verwerkt voor reclamedoeleinden via de nieuwsbrief. U kunt zich op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief door ons via WhatsApp het bericht “Stop” te sturen. Zodra u zich heeft afgemeld, wordt uw mobiele telefoonnummer onmiddellijk verwijderd uit onze nieuwsbriefdistributielijst, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om uw gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij informeren u in deze verklaring.
Houd er rekening mee dat WhatsApp toegang krijgt tot het adresboek van het mobiele apparaat dat we gebruiken voor het verzenden van nieuwsbrieven en automatisch de in het adresboek opgeslagen telefoonnummers overdraagt ​​naar een Facebook-server in de VS.
Voor het verzenden van onze WhatsApp-nieuwsbrief maken wij daarom gebruik van een mobiel apparaat in het adresboek waarvan alleen de WhatsApp-contactgegevens van onze nieuwsbriefontvangers zijn opgeslagen. Dit zorgt ervoor dat elke persoon wiens WhatsApp-contactgegevens in ons adresboek zijn opgeslagen, zijn WhatsApp-telefoonnummer uit de adresboeken van zijn chatcontacten kan overbrengen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a AVG, waarmee hij heeft ingestemd. Een overdracht van gegevens van gebruikers die geen WhatsApp gebruiken en/of geen contact met ons hebben opgenomen via WhatsApp is daarom uitgesloten.
Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door WhatsApp, evenals uw gerelateerde rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, kunt u vinden in de gegevensbeschermingsinformatie van WhatsApp: https://www.whatsapp.com/ juridisch/?eea=1# privacybeleid
7.4 - Adverteren per post
Op basis van ons legitieme belang bij gepersonaliseerde directe reclame behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam, uw postadres en - als we deze aanvullende informatie van u hebben ontvangen als onderdeel van de contractuele relatie - uw titel, academische graad, jaartal te gebruiken. van geboorte en beroeps-, branche- of bedrijfsnaam in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f AVG, en deze gebruiken om interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per post te verzenden.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor dit doel door een bericht naar de verantwoordelijke persoon te sturen.
7.5 Kennisgeving van de beschikbaarheid van goederen via e-mail
Voor artikelen die tijdelijk niet beschikbaar zijn, kunt u zich aanmelden om per e-mail meldingen over de beschikbaarheid van de voorraad te ontvangen. Wij sturen u eenmalig een e-mail waarin wij u informeren over de beschikbaarheid van het door u geselecteerde artikel. De enige verplichte informatie voor het verzenden van deze melding is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en kan worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor het verzenden van e-mails maken wij gebruik van de zogenaamde double-opt-in-procedure, die ervoor zorgt dat u pas een melding ontvangt nadat u uw toestemming hiervoor uitdrukkelijk heeft bevestigd door op een verificatielink te klikken die naar het opgegeven e-mailadres is verzonden.
Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a AVG. Wij slaan uw door de Internet Service Provider (ISP) ingevoerde IP-adres op, evenals de datum en het tijdstip van registratie, om eventueel misbruik van uw e-mailadres later te kunnen traceren. De gegevens die wij verzamelen wanneer u zich registreert voor onze e-mailmeldingsservice over de beschikbaarheid van producten, worden uitsluitend voor het beoogde doel gebruikt. U kunt zich op elk moment afmelden voor beschikbaarheidsmeldingen door een bericht te sturen naar de in het begin genoemde verantwoordelijke. Zodra u zich heeft afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze mailinglijst die voor dit doel is opgezet, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om uw gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan. en waarover wij u in deze verklaring informeren.
7.6 Als u uw aankoop bij ons annuleert voordat u de bestelling heeft afgerond, heeft u de mogelijkheid om een ​​eenmalige e-mailherinnering te ontvangen over de inhoud van uw virtuele winkelwagen.
De enige verplichte informatie voor het versturen van deze herinnering is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en kan worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor het verzenden van e-mails maken wij gebruik van de zogenaamde double-opt-in-procedure, die ervoor zorgt dat u pas een melding ontvangt nadat u uw toestemming hiervoor uitdrukkelijk heeft bevestigd door op een verificatielink te klikken die naar het opgegeven e-mailadres is verzonden.
Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a AVG, om een ​​winkelwagenherinnering te sturen. Wij slaan uw door de Internet Service Provider (ISP) ingevoerde IP-adres op, evenals de datum en het tijdstip van registratie, om eventueel misbruik van uw e-mailadres later te kunnen traceren. De gegevens die wij verzamelen wanneer u zich registreert voor onze e-mailnotificatieservice, worden uitsluitend voor het beoogde doel gebruikt. U kunt zich op elk moment afmelden voor winkelwagenherinneringen door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke persoon die bovenaan staat vermeld. Zodra u zich heeft afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze mailinglijst die voor dit doel is opgezet, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om uw gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan. en waarover wij u in deze verklaring informeren.

8) Gegevensverwerking voor orderverwerking
8.1 Voor zover noodzakelijk voor de contractafwikkeling voor leverings- en betalingsdoeleinden, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6 lid 1 letter b AVG doorgegeven aan het opdrachtgevende transportbedrijf en de opdrachtgevende kredietinstelling.
Als wij u updates verschuldigd zijn voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten op basis van een overeenkomstig contract, zullen wij de contactgegevens die u bij de bestelling heeft verstrekt (naam, adres, e-mailadres) verwerken om u aan onze wettelijke informatieverplichtingen te kunnen voldoen. in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het communiceren van door ons verschuldigde updates en worden voor dit doel uitsluitend door ons verwerkt voor zover dit voor de betreffende informatie noodzakelijk is.
Voor het verwerken van uw bestelling werken wij tevens samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonlijke gegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie.
8.2 Overdracht van persoonlijke gegevens aan verzendserviceproviders
-DHL
Als de goederen door de transportdienstverlener DHL (DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn) worden afgeleverd, zullen wij uw e-mailadres verstrekken in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a AVG, voordat de goederen voor dit doel worden afgeleverd van de coördinatie van een leveringsdatum of leveringsaankondiging aan DHL, op voorwaarde dat u daarvoor tijdens het bestelproces uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Anders geven wij alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan DHL met het oog op de bezorging in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b) AVG. De gegevens worden alleen doorgegeven voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met DHL of kennisgeving van levering niet mogelijk.
De toestemming kan te allen tijde met toekomstige werking worden ingetrokken door de bovengenoemde verantwoordelijke of door de transportdienstverlener DHL.
- DHL Express
Als de goederen door de transportdienstverlener DHL Express (DHL Express Germany GmbH, Heinrich-Brüning-Str. 5, 53113 Bonn) worden geleverd, zullen wij uw e-mailadres verstrekken in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a AVG voordat Levering van de goederen aan DHL Express met het oog op het overeenkomen van een leveringsdatum of voor kennisgeving van levering, op voorwaarde dat u daarvoor tijdens het bestelproces uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen door aan DHL Express met het oog op de bezorging in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b) AVG. De gegevens worden alleen doorgegeven voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met DHL Express of kennisgeving van levering niet mogelijk. De toestemming kan te allen tijde met toekomstige werking worden ingetrokken door de bovengenoemde verantwoordelijke of door de transportdienstverlener DHL Express.
8.3 Gebruik van betaaldienstverleners (betaaldiensten)
-Amazon Pay
Als u de betaalmethode "Amazon Pay" selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe sca, 38 avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna: "Amazon Payments"), aan wie wij de informatie doorgeven die u tijdens het bestelproces samen met de informatie over uw bestelling heeft doorgegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter b AVG. Uw gegevens worden uitsluitend doorgegeven ten behoeve van de verwerking van betalingen met de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. Als er bij het gebruik van Amazon Pay cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden die op het eindapparaat worden opgeslagen, worden geplaatst, gebeurt dit uitsluitend op basis van uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a AVG. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken met behulp van de “cookie-toestemmingstool” die op de website is geïmplementeerd. Meer informatie over de gegevensbeschermingsregels van Amazon Payments vindt u op het volgende internetadres: https://pay.amazon.de/help/82974
-Apple Pay
Als u de betaalmethode “Apple Pay” van Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland kiest, wordt de betaling verwerkt met behulp van de “Apple Pay”-functie van uw apparaat met iOS, watchOS of macOS door het debiteren van een betaalkaart die is opgeslagen bij “Apple Pay”. Apple Pay maakt gebruik van beveiligingsfuncties die zijn ingebouwd in de hardware en software van uw apparaat om uw transacties te beschermen. Om een ​​betaling goed te keuren, moet u een eerder door u opgegeven code invoeren en deze verifiëren met de functie “Face ID” of “Touch ID” van uw apparaat.
Ten behoeve van de betalingsverwerking worden de gegevens die u tijdens het bestelproces heeft verstrekt, samen met de gegevens over uw bestelling, in gecodeerde vorm aan Apple doorgegeven. Apple codeert deze gegevens vervolgens opnieuw met een ontwikkelaarspecifieke sleutel voordat de gegevens worden verzonden naar de betalingsdienstaanbieder van de in Apple Pay opgeslagen betaalkaart om de betaling uit te voeren. Encryptie zorgt ervoor dat alleen de website waar de aankoop is gedaan toegang heeft tot de betalingsgegevens. Nadat de betaling is gedaan, stuurt Apple het accountnummer van uw apparaat en een transactiespecifieke, dynamische beveiligingscode naar de oorspronkelijke website om het succes van de betaling te bevestigen.
Als tijdens de beschreven overdrachten persoonlijke gegevens worden verwerkt, vindt de verwerking uitsluitend plaats met het oog op de betalingsverwerking in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b) AVG.
Apple bewaart geanonimiseerde transactiegegevens, waaronder het geschatte aankoopbedrag, de geschatte datum en tijd en of de transactie succesvol is voltooid. Anonimisering sluit elke persoonlijke verwijzing volledig uit. Apple gebruikt de geanonimiseerde gegevens om Apple Pay en andere producten en diensten van Apple te verbeteren.
Wanneer u Apple Pay op iPhone of Apple Watch gebruikt om een ​​aankoop te voltooien via Safari op Mac, communiceren de Mac en het autorisatieapparaat via een gecodeerd kanaal op de servers van Apple. Apple verwerkt of bewaart deze informatie niet in een formaat dat kan worden gebruikt om u te identificeren. U kunt de mogelijkheid om Apple Pay op uw Mac te gebruiken uitschakelen in de instellingen van uw iPhone. Ga naar Wallet & Apple Pay en schakel Betalingen toestaan ​​op Mac uit.
Meer informatie over gegevensbescherming met Apple Pay vindt u op het volgende internetadres: https://support.apple.com/de-de/HT203027
- Google Betalen
Als u de betaalmethode “Google Pay” van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”) kiest, wordt de betaling verwerkt via de applicatie “Google Pay” op uw apparaat met mobiel apparaat met minimaal Android 4.4 (“KitKat”) en NFC-functie door het opladen van een betaalkaart die is opgeslagen bij Google Pay of een daar geverifieerd betalingssysteem (bijv. PayPal). Om een ​​betaling via Google Pay voor een bedrag van meer dan € 25,- goed te keuren, moet u eerst uw mobiele apparaat ontgrendelen met behulp van de verificatiemaatregel die is ingesteld (bijvoorbeeld gezichtsherkenning, wachtwoord, vingerafdruk of patroon).
Ten behoeve van de betalingsverwerking worden de gegevens die u tijdens het bestelproces heeft opgegeven, samen met de gegevens over uw bestelling doorgegeven aan Google. Google verzendt vervolgens uw in Google Pay opgeslagen betalingsgegevens in de vorm van een uniek transactienummer naar de oorspronkelijke website, die wordt gebruikt om een ​​uitgevoerde betaling te verifiëren. Dit transactienummer bevat geen informatie over de echte betalingsgegevens van uw bij Google Pay opgeslagen betaalmethoden, maar wordt aangemaakt en verzonden als een eenmalig geldig numeriek token. Voor alle transacties via Google Pay treedt Google uitsluitend op als tussenpersoon om het betalingsproces af te handelen. De transactie vindt uitsluitend plaats tussen de gebruiker en de bronwebsite door afschrijving van de bij Google Pay opgeslagen betaalmethode.
Als tijdens de beschreven overdrachten persoonlijke gegevens worden verwerkt, vindt de verwerking uitsluitend plaats met het oog op de betalingsverwerking in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b) AVG.
Google behoudt zich het recht voor om voor elke via Google Pay uitgevoerde transactie bepaalde transactiespecifieke informatie te verzamelen, op te slaan en te evalueren. Dit omvat de datum, het tijdstip en het bedrag van de transactie, de locatie en beschrijving van de verkoper, een beschrijving van de gekochte goederen of diensten door de verkoper, foto's die u bij de transactie hebt gevoegd, de naam en het e-mailadres van respectievelijk de verkoper en de koper. de afzender en ontvanger, de gebruikte betaalmethode, uw omschrijving van de reden van de transactie en, indien van toepassing, het aanbod dat bij de transactie hoort.
Volgens Google vindt deze verwerking uitsluitend plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG, op basis van het legitieme belang bij een goede boekhouding, verificatie van transactiegegevens en de optimalisatie en functionaliteit van de Google Pay-dienst.
Google behoudt zich bovendien het recht voor om de verwerkte procesgegevens te combineren met andere informatie die door Google wordt verzameld en opgeslagen wanneer u andere Google-diensten gebruikt.
De gebruiksvoorwaarden van Google Pay vindt u hier:
https://betalingen.google.com/betalingen/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=de
Meer informatie over gegevensbescherming met Google Pay vindt u op het volgende internetadres:
https://betalingen.google.com/betalingen/apis-secure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=de
-GoPay
Als u een betaalmethode van de betalingsdienstaanbieder GoPay kiest, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder GoPay sro, Planá 67, 370 01 Planá, Tsjechië,
aan wie wij de informatie die u tijdens het bestelproces heeft verstrekt, samen met de informatie over uw bestelling doorgeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter b AVG. Uw gegevens worden uitsluitend doorgegeven ten behoeve van de verwerking van betalingen met de betalingsdienstaanbieder GoPay en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.
- giropay
Bij betaling via “giropay” verloopt de betaling via giropay GmbH, An der Welle 4, 60322 Frankfurt/Main, aan wie wij de door u tijdens het bestelproces verstrekte informatie samen met de informatie over uw bestelling doorgeven. Uw gegevens worden overeenkomstig artikel 6 lid 1 letter b AVG uitsluitend doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over de gegevensbeschermingsregels van giropay GmbH vindt u op het volgende internetadres: https://www.giropay.de/rechts/datenschutzerklaerung
- Klarna
Als u een betaaldienst van Klarna selecteert, wordt de betaling verwerkt via Klarna Bank AB (publ), https://www.klarna.com/de/, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna “Klarna”). Om de betaling te kunnen verwerken, zijn uw persoonsgegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres, indien van toepassing ook de geboortedatum en uw bankgegevens) details) en gegevens met betrekking tot de bestelling (bijvoorbeeld factuurbedrag, artikel, leveringswijze) worden aan Klarna doorgegeven ten behoeve van identiteits- en kredietwaardigheidscontroles, op voorwaarde dat u dit uitdrukkelijk doet in overeenstemming met artikel 6, lid 1. lit. een AVG als onderdeel van het bestelproces hebben ingestemd. Hier kunt u zien aan welke kredietinstellingen uw gegevens mogen worden doorgegeven:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies
Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in de resultaten van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Klarna gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand om een ​​afgewogen beslissing te nemen over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking of naar Klarna. Klarna kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonsgegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele betalingsverwerking.
Uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels en in overeenstemming met de informatie in Klarna's gegevensbeschermingsregels voor de betrokkenen gevestigd in Duitsland https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms /0/de_de/privacy
of voor de getroffenen gevestigd in Oostenrijk https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy
behandeld.
-Paypal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europa) Sarl et Cie, SCA, 22- als onderdeel van de betalingsverwerking 24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal”), verder. De overdracht vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), AVG en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.
PayPal behoudt zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietbureaus in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f van de AVG, op basis van het legitieme belang van PayPal bij het vaststellen van uw betalingsvermogen. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen of de betreffende betaalmethode wordt aangeboden. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in de resultaten van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Verdere informatie over gegevensbescherming, inclusief informatie over de gebruikte kredietbureaus, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal heeft echter mogelijk nog steeds het recht om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele betalingsverwerking.
- Paypal-afrekenen
Deze website maakt gebruik van PayPal Checkout, een online betalingssysteem van PayPal dat bestaat uit PayPal's eigen betaalmethoden en lokale betaalmethoden van externe providers.
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "Betaal later" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europa) Sarl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L als onderdeel van de betalingsverwerking -2449 Luxembourg (hierna “PayPal”), verder. De overdracht vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), AVG en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.
PayPal behoudt zich het recht voor om een ​​kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of – indien aangeboden – “Betaal later” via PayPal. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietbureaus in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f van de AVG, op basis van het legitieme belang van PayPal bij het vaststellen van uw betalingsvermogen. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen of de betreffende betaalmethode wordt aangeboden. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in de resultaten van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal heeft echter mogelijk nog steeds het recht om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele betalingsverwerking.
Als u de PayPal-betaalmethode “aankoop op rekening” selecteert, worden uw betalingsgegevens eerst naar PayPal verzonden om de betaling voor te bereiden, waarna PayPal deze doorstuurt naar Ratepay GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlijn (“Ratepay”) naar de betaling uitvoeren. De rechtsgrondslag is artikel 6 lid 1 letter b AVG. In dit geval voert RatePay in eigen naam een ​​identiteits- en kredietwaardigheidscontrole uit om de solvabiliteit vast te stellen in overeenstemming met het hierboven genoemde principe en geeft uw betalingsgegevens door aan kredietinstellingen op basis van het legitieme belang bij het vaststellen van de solvabiliteit in overeenstemming met artikel 6 lid 1 Brief. f van de AVG verder. Een lijst met kredietbureaus waar Ratepay op kan vertrouwen vindt u hier: https://www.ratepay.com/legal-betaling-creditagencies/
Als u de betaalmethode van een lokale externe aanbieder gebruikt, worden uw betalingsgegevens eerst doorgegeven aan PayPal om de betaling voor te bereiden in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b) AVG. Afhankelijk van uw selectie van een beschikbare lokale betaalmethode, verzendt PayPal vervolgens uw betalingsgegevens naar de relevante aanbieder om de betaling uit te voeren in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b AVG:
- Onmiddellijk (SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland)
- iDeal (Currence Holding BV, Beethovenstraat 300 Amsterdam, Nederland)
- giropay (Paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt am Main
- bancontact (Bancontact Payconiq Company, Aarlenstraat 82, 1040 Brussel, België)
- blik (Polski Standard Płatności sp. z oo, ul. Czerniakowska 87A, 00-718 Warschau, Polen)
-eps (PSA Payment Services Austria GmbH, Handelskai 92, Gate 2
1200 Wenen, Oostenrijk)
- MyBank (PRETA SAS, 40 Rue de Courcelles, F-75008 Parijs, Frankrijk)
- Przelewy24 (PayPro SA, Kanclerska 15A, 60-326 Poznań, Polen)
Voor meer informatie over gegevensbescherming kunt u de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal raadplegen: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
- Shopify-betalingen
Wij maken gebruik van de betalingsdienstaanbieder "Shopify Payments", 3rd Floor, Europa House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2. Als u een betaalmethode kiest die wordt aangeboden via de betalingsdienstaanbieder Shopify Payments, wordt de betaling verwerkt via de technische dienstverlener Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland, aan wie wij de informatie doorgeven die u tijdens het bestelproces heeft verstrekt, samen met de informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, banksoort code, eventueel creditcardnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer) in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter b AVG. Uw gegevens worden uitsluitend doorgegeven ten behoeve van het verwerken van betalingen met Stripe Payments Europe Ltd. en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over de gegevensbescherming van Shopify Payments vindt u op het volgende internetadres: https://www.shopify.com/legal/privacy.
Informatie over gegevensbescherming over Stripe Payments Europe Ltd. vindt u hier: https://stripe.com/de/privacy
- ONMIDDELLIJK
Als u de betaalmethode “SOFORT” selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna “SOFORT”), aan wie wij de informatie die u tijdens het bestelproces heeft verstrekt, samen met met de informatie over uw bestelling in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter b AVG. Sofort GmbH maakt deel uit van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). Uw gegevens worden uitsluitend doorgegeven ten behoeve van de verwerking van betalingen met de betalingsdienstaanbieder SOFORT en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over de gegevensbeschermingsregels van SOFORT vindt u op het volgende internetadres: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.
-Strepen
Als u kiest voor een betaalmethode van de betalingsdienstaanbieder Stripe, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland, aan wie wij uw gegevens sturen en de informatie die u tijdens het bestelproces over uw bestelling heeft verstrekt (naam, adres, rekeningnummer, banksoortcode, eventueel creditcardnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer) in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b AVG . Meer informatie over de gegevensbescherming van Stripe vindt u op de URL https://stripe.com/de/privacy#translation.
Stripe behoudt zich het recht voor om een ​​kredietcontrole uit te voeren op basis van wiskundige en statistische procedures om het legitieme belang bij het bepalen van de solvabiliteit van de gebruiker te beschermen. Stripe kan de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor een kredietcontrole en ontvangen als onderdeel van de betalingsverwerking doorgeven aan geselecteerde kredietbureaus, die Stripe op verzoek aan gebruikers zal bekendmaken. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in de resultaten van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Stripe gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling om te beslissen over het recht om de geselecteerde betaalmethode te gebruiken.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar Stripe of de daartoe aangewezen kredietbureaus.
Stripe kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit nodig is om betalingen te verwerken in overeenstemming met het contract.

9) Onlinemarketing
Facebook Pixel voor het creëren van aangepaste doelgroepen (met Cookie Consent Tool)
Ons online aanbod maakt gebruik van de zogenaamde “Facebook-pixel” van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ierland (“Facebook”).
Als een gebruiker op een advertentie klikt die wij op Facebook hebben geplaatst, wordt door Facebook Pixel een toevoeging aan de URL van onze gelinkte pagina toegevoegd. Als onze site het delen van gegevens met Facebook via pixels toestaat, wordt deze URL-parameter in de browser van de gebruiker geschreven via een cookie, die onze gekoppelde site zelf instelt. Deze cookie wordt vervolgens door Facebook Pixel uitgelezen en maakt het mogelijk dat de gegevens naar Facebook worden doorgestuurd.
Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook de bezoekers van ons onlineaanbod als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde “Facebook Ads”) bepalen. Dienovereenkomstig gebruiken we de Facebook-pixel om de Facebook-advertenties die we plaatsen alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijvoorbeeld interesse in bepaalde onderwerpen of producten) op basis van de informatie die ze websites bezoeken) die wij naar Facebook verzenden (zogenaamde “Custom Audiences”). Met behulp van de Facebook-pixel willen we er bovendien voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesses van de gebruikers en niet hinderlijk overkomen. Hierdoor kunnen wij de effectiviteit van Facebook-advertenties verder evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden, door na te gaan of gebruikers naar onze website zijn doorgestuurd nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt (zogenaamde “conversie”).
De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en laten ons dus niet toe om conclusies te trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met de richtlijnen voor gegevensgebruik van Facebook (https://www.facebook.com /over/privacy/). Met de gegevens kunnen Facebook en haar partners advertenties op en buiten Facebook plaatsen.
De gegevensverwerking in verband met het gebruik van de Facebook-pixel vindt alleen plaats met uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a AVG. U kunt uw toestemming op elk moment met toekomstig effect intrekken door deze dienst te deactiveren in de “cookie-toestemmingstool” die op de website wordt aangeboden.

10) Webanalysediensten
Google (Universele) Analytics
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief het verkorte IP-adres) wordt doorgaans naar een server van Google verzonden en daar opgeslagen; eventueel ook naar de servers van Google LLC. kom naar de VS.
Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google (Universal) Analytics met de extensie “_anonymizeIp()”, die de anonimisering van het IP-adres garandeert door het in te korten en elke directe verwijzing naar een persoon uitsluit. Door de extensie wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google LLC in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het in het kader van Google (Universal) Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
Google Analytics maakt ook het genereren van statistieken mogelijk met uitspraken over de leeftijd, het geslacht en de interesses van sitebezoekers op basis van een evaluatie van op interesses gebaseerde advertenties en met behulp van informatie van derden via een speciale functie, de zogenaamde “demografische kenmerken ”. Dit maakt de definitie en differentiatie van gebruikersgroepen van de website mogelijk met het oog op een doelgroepgeoptimaliseerde targeting van marketingmaatregelen. Gegevens die zijn verzameld op basis van ‘demografische kenmerken’ kunnen echter niet aan een specifieke persoon worden toegewezen.
Details over de door Google Analytics geïnitieerde verwerking en hoe Google omgaat met gegevens van websites vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder de instelling van Google Analytics-cookies om informatie op het gebruikte apparaat uit te lezen, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter a van de AVG. Zonder deze toestemming wordt er tijdens uw bezoek aan de site geen gebruik gemaakt van Google Analytics.
U kunt uw toestemming op elk moment met toekomstige werking intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, dient u deze dienst te deactiveren via de “cookietoestemmingstool” die op de website wordt aangeboden. Voor het gebruik van Google Analytics hebben wij met Google een opdrachtverwerkingsovereenkomst gesloten, die Google verplicht de gegevens van onze sitebezoekers te beschermen en deze niet aan derden door te geven.
Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS vertrouwt Google op zogenaamde standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om de naleving van het Europese gegevensbeschermingsniveau in de VS te garanderen.
Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

11) Retargeting/remarketing/aanbevelingsreclame
Remarketing van Google Ads
Onze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing, waarmee wij voor deze website adverteren in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Voor dit doel plaatst Google een cookie in de browser van uw apparaat, dat automatisch op interesses gebaseerde advertenties mogelijk maakt met behulp van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt. Eventuele verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u met Google heeft ingestemd dat uw internet- en app-browsergeschiedenis door Google aan uw Google-account wordt gekoppeld en dat informatie uit uw Google-account wordt gebruikt om advertenties die u op internet weergeeft te personaliseren. . Als u in dit geval bij Google bent ingelogd terwijl u onze website bezoekt, gebruikt Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing aan te maken en te definiëren. Hiervoor koppelt Google uw persoonsgegevens tijdelijk aan de gegevens van Google Analytics om doelgroepen te vormen. Als onderdeel van het gebruik van Google Ads Remarketing kunnen ook persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC worden verzonden. kom naar de VS.
Details over de verwerking geïnitieerd door Google Ads Remarketing en hoe Google omgaat met gegevens van websites vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
U kunt permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads Remarketing door de Google-browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link:
https://support.google.com/ads/answer/7395996?
Meer informatie en de gegevensbeschermingsregels met betrekking tot adverteren en Google vindt u hier:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het instellen van cookies om informatie op het gebruikte apparaat te lezen, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG. U kunt uw toestemming op elk moment met toekomstig effect intrekken door deze dienst te deactiveren in de “cookie-toestemmingstool” die op de website wordt aangeboden.
Pinterest-retargetingpixels
Deze website bevat een pixel (Pinterest-tag) van Pinterest Europe Ltd. (Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland (“Pinterest”) geïntegreerd. Met behulp van de pixel kan informatie over het surfgedrag van websitebezoekers in gepseudonimiseerde vorm worden verzameld, opgeslagen en geëvalueerd. De informatie kan door de gebruiker worden geïdentificeerd met behulp van aanvullende informatie die Pinterest over de gebruiker heeft opgeslagen, bijvoorbeeld door het bezit van een account op het sociale netwerk ‘Pinterest’. Pinterest analyseert het surfgedrag met behulp van een algoritme en kan vervolgens gerichte producten aanbieden aanbevelingen als gepersonaliseerde reclamebanners op het Pinterest-account van de gebruiker. Pinterest kan de via de pixel verzamelde informatie ook combineren met andere informatie die Pinterest via andere websites en/of in verband met het gebruik van het sociale netwerk “Pinterest” heeft verzameld en zo gepseudonimiseerde gebruiksprofielen aanmaken. De verzamelde informatie kan echter in geen geval worden gebruikt om bezoekers van deze website persoonlijk te identificeren.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het instellen van cookies om informatie op het gebruikte apparaat te lezen, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG. U kunt uw toestemming op elk moment met toekomstig effect intrekken door deze dienst te deactiveren in de “cookie-toestemmingstool” die op de website wordt aangeboden.
Snappixel (Snapchat)
Deze website maakt gebruik van de “Snapchat Pixel”, een trackingtechnologie van het sociale netwerk Snapchat van Snap Inc., 63 Market Street, Venice, CA 90291, VS (“Snapchat”).
Als je via een advertentie op Snapchat op onze website bent gekomen, plaatsen wij een cookie op je computer die interageert met JavaScript-code die ook door Snapchat wordt geïmplementeerd. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen.
Als de gebruiker vanuit een advertentie op Snapchat naar pagina's op deze website wordt doorgestuurd, registreert de pixel bepaalde door ons vooraf gedefinieerde gebruikersacties en kan deze volgen (bijvoorbeeld voltooide transacties, leads, zoekopdrachten op de website, weergaven van productpagina's). Wanneer een dergelijke actie wordt uitgevoerd, stuurt uw browser via de Snapchat-pixel een HTTP-verzoek van de cookie naar de Snapchat-server, waarmee bepaalde informatie over de actie (waaronder soort actie, tijdstip, browsertype van het apparaat) wordt verzonden.
Door deze overdracht kan Snapchat na het doorsturen van een advertentie statistieken over het gebruiksgedrag op onze website aanmaken, waarmee wij ons aanbod kunnen optimaliseren. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het instellen van cookies om informatie op het gebruikte apparaat te lezen, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG. U kunt uw toestemming op elk moment met toekomstig effect intrekken door deze dienst te deactiveren in de “cookie-toestemmingstool” die op de website wordt aangeboden. Voor het gebruik van de Snapchat Pixel hebben wij met Snapchat een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten, deze is in te zien op https://www.snap.com/es/terms/data-processing-agreement, waarin Snapchat verplicht is om: Ter bescherming van de gegevens van onze sitebezoekers en deze niet aan derden door te geven. Snapchat verzendt de verzamelde informatie over het algemeen buiten de Europese Economische Ruimte en vertrouwt op zogenaamde standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om naleving van de Europese gegevensbeschermingsniveaus te garanderen.
TikTok-pixels
Deze website maakt gebruik van de “TikTok Pixel”, een trackingtechnologie van het sociale netwerk “TikTok” van TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland (“TikTok”).
Met behulp van cookies (kleine tekstbestanden die op het gebruikte apparaat worden opgeslagen) wordt in gepseudonimiseerde vorm informatie over het surfgedrag op onze website verzameld, naar TikTok verzonden, daar opgeslagen en geëvalueerd om vervolgens op interesses gebaseerde en gepersonaliseerde informatie mogelijk te maken. productaanbevelingen die op TikTok moeten worden weergegeven. Het onderwerp van de onder pseudoniem verzamelde en verwerkte informatie is de apparaat-ID, het apparaattype, de tijdstempel, het gebruikte besturingssysteem en het IP-adres. De informatie kan aan de gebruiker worden toegewezen met behulp van aanvullende informatie die TikTok over de gebruiker heeft opgeslagen, bijvoorbeeld vanwege het bezit van een account op het sociale netwerk “TikTok”. TikTok kan de via de pixel verzamelde informatie ook combineren met andere informatie die TikTok via andere websites en/of in verband met het gebruik van het sociale netwerk “TikTok” heeft verzameld en zo gepseudonimiseerde gebruiksprofielen creëren. In geen geval kan de verzamelde informatie worden gebruikt om bezoekers van deze website persoonlijk te identificeren.
Met de TikTok Pixel kunnen we ook de effectiviteit van advertenties op TikTok volgen. Als de gebruiker door een advertentie op TikTok wordt omgeleid naar pagina's op deze website en de cookies nog niet zijn verlopen, registreert de pixel bepaalde door ons vooraf gedefinieerde gebruikersacties en kan deze volgen (bijvoorbeeld voltooide transacties, leads, zoekopdrachten op de website, weergaven van productpagina's). Bij het uitvoeren van een dergelijke actie stuurt uw browser via de TikTok-pixel een HTTP-verzoek van de cookie naar de TikTok-server, die bepaalde informatie over de actie verzendt. Door deze overdracht kan TikTok statistieken maken over het gebruiksgedrag op onze website nadat we zijn doorverwezen vanaf een TikTok-advertentie, die we gebruiken om ons aanbod te optimaliseren.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het instellen van cookies om informatie op het gebruikte apparaat te lezen, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG. U kunt uw toestemming op elk moment met toekomstig effect intrekken door deze dienst te deactiveren in de “cookie-toestemmingstool” die op de website wordt aangeboden. Voor het gebruik van de TikTok Pixel hebben wij met TikTok een orderverwerkingsovereenkomst gesloten, die TikTok verplicht om de gegevens van onze sitebezoekers te beschermen en deze niet door te geven aan derden. TikTok verzendt over het algemeen verzamelde informatie buiten de Europese Economische Ruimte en vertrouwt op zogenaamde standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om naleving van de Europese gegevensbeschermingsniveaus te garanderen.

12) Paginafunctionaliteiten
12.1 Gebruik van YouTube-video's
Deze website maakt gebruik van de YouTube-inbeddingsfunctie om video's van de aanbieder “Youtube” weer te geven en af ​​te spelen, die eigendom is van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”).
Hier wordt gebruik gemaakt van de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus, die volgens de provider pas begint met het opslaan van gebruikersinformatie wanneer de video('s) worden afgespeeld. Als het afspelen van ingebedde YouTube-video's wordt gestart, gebruikt de aanbieder "YouTube" cookies om informatie over gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens informatie van “YouTube” dienen deze onder meer om videostatistieken vast te leggen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen als u op een video klikt. Als u niet wilt dat deze aan uw YouTube-profiel wordt gekoppeld, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen; hiervoor dient u contact op te nemen met YouTube. Bij het gebruik van YouTube kunnen ook persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC worden verzonden. kom naar de VS.
Ongeacht of de ingebedde video's worden afgespeeld, wordt bij elk bezoek aan deze website een verbinding met het Google-netwerk tot stand gebracht, wat zonder onze invloed verdere gegevensverwerkingen kan veroorzaken.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het uitlezen van informatie op het via de trackingpixel gebruikte apparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a van de AVG. Zonder deze toestemming worden tijdens uw bezoek aan de site geen YouTube-video’s gebruikt.
U kunt uw toestemming op elk moment met toekomstige werking intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, dient u deze dienst te deactiveren in de “cookie-toestemmingstool” die op de website wordt aangeboden, met behulp van alternatieve opties die u op de website worden meegedeeld.
Meer informatie over gegevensbescherming bij “Youtube” vindt u in de gebruiksvoorwaarden van YouTube op https://www.youtube.com/static?template=terms en in de gegevensbeschermingsverklaring van Google op https://www.google.de /intl/de/policies/privacy
12.2 - Google Meet
Wij gebruiken de dienst “Google Meet” van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (hierna “Google Meet”) om online vergaderingen, videoconferenties en/of webinars te houden.
Bij het gebruik van Google Meet worden verschillende gegevens verwerkt. De omvang van de verwerkte gegevens is afhankelijk van welke gegevens u verstrekt vóór of tijdens deelname aan een online meeting, videoconferentie of webinar. Bij gebruik van Google Meet worden gegevens van communicatiedeelnemers verwerkt en opgeslagen op Google-servers. Deze gegevens kunnen met name uw registratiegegevens (naam, e-mailadres, telefoon (optioneel) en wachtwoord) en vergadergegevens (onderwerp, IP-adres van de deelnemer, apparaatinformatie, beschrijving (optioneel)) omvatten. Daarnaast kunnen visuele en auditieve bijdragen van deelnemers, evenals steminvoer, in chats worden verwerkt. Dit kan ook resulteren in een overdracht naar de servers van Google LLC. kom naar de VS.
Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn om een ​​contract met u uit te voeren (dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren), dient artikel 6, lid 1, onder b), AVG als rechtsgrondslag. Indien u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, vindt de verwerking plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG. Een verleende toestemming kan op elk moment met toekomstige werking worden ingetrokken.
Bovendien is de wettelijke basis voor gegevensverwerking bij het houden van onlinevergaderingen, videoconferenties of webinars ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG bij de effectieve uitvoering van de onlinevergadering, webinar of videoconferentie. Meer informatie over het gegevensgebruik door Google Meet vindt u in de gegevensbeschermingsregels van Google op https://www.google.de/policies/privacy/
-MicrosoftTeams
Voor het houden van online vergaderingen, videoconferenties en/of webinars gebruiken wij de dienst “Microsoft Teams” van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA (hierna “Microsoft Teams”).
Bij het gebruik van Microsoft Teams worden verschillende gegevens verwerkt. De omvang van de verwerkte gegevens is afhankelijk van welke gegevens u verstrekt vóór of tijdens deelname aan een online meeting, videoconferentie of webinar. Bij het gebruik van Microsoft Teams worden gegevens van communicatiedeelnemers verwerkt en opgeslagen op Microsoft Teams-servers. Deze gegevens kunnen met name uw registratiegegevens (naam, e-mailadres, telefoon (optioneel) en wachtwoord) en vergadergegevens (onderwerp, IP-adres van de deelnemer, apparaatinformatie, beschrijving (optioneel)) omvatten. Daarnaast kunnen visuele en auditieve bijdragen van deelnemers, evenals steminvoer, in chats worden verwerkt.
Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn om een ​​contract met u uit te voeren (dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren), dient artikel 6, lid 1, onder b), AVG als rechtsgrondslag. Indien u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, vindt de verwerking plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG. Een verleende toestemming kan op elk moment met toekomstige werking worden ingetrokken.
Bovendien is de wettelijke basis voor gegevensverwerking bij het houden van onlinevergaderingen, videoconferenties of webinars ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG bij de effectieve uitvoering van de onlinevergadering, webinar of videoconferentie. Meer informatie over het gegevensgebruik door Microsoft Teams vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Microsoft Teams op https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
- Zoomen
Wij gebruiken de dienst “Zoom” van Zoom Video Communications Inc., 55 Almaden Blvd, Suite 600, San Jose, CA 95113, VS (hierna “Zoom”) om online vergaderingen, videoconferenties en/of webinars te houden.
Bij het gebruik van Zoom worden verschillende gegevens verwerkt. De omvang van de verwerkte gegevens is afhankelijk van welke gegevens u verstrekt vóór of tijdens deelname aan een online meeting, videoconferentie of webinar. Bij het gebruik van Zoom worden gegevens van communicatiedeelnemers verwerkt en opgeslagen op Zoom-servers. Deze gegevens kunnen met name uw registratiegegevens (naam, e-mailadres, telefoon (optioneel) en wachtwoord) en vergadergegevens (onderwerp, IP-adres van de deelnemer, apparaatinformatie, beschrijving (optioneel)) omvatten. Daarnaast kunnen visuele en auditieve bijdragen van deelnemers, evenals steminvoer, in chats worden verwerkt.
Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn om een ​​contract met u uit te voeren (dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren), dient artikel 6, lid 1, onder b), AVG als rechtsgrondslag. Indien u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, vindt de verwerking plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG. Een verleende toestemming kan op elk moment met toekomstige werking worden ingetrokken.
Bovendien is de wettelijke basis voor gegevensverwerking bij het houden van onlinevergaderingen, videoconferenties of webinars ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG bij de effectieve uitvoering van de onlinevergadering, webinar of videoconferentie. Meer informatie over het gebruik van gegevens door Zoom vindt u in het privacybeleid van Zoom op https://zoom.us/docs/de-de/privacy-and-legal.html
12.3 Online aanvragen via een formulier
Op onze website bieden wij geïnteresseerden in een baan de mogelijkheid om online te solliciteren met behulp van een daarvoor bestemd formulier. Voor opname in de sollicitatieprocedure is het nodig dat sollicitanten ons via het formulier alle persoonsgegevens verstrekken die nodig zijn voor een goed onderbouwde en geïnformeerde beoordeling en selectie.
De vereiste informatie omvat algemene informatie over de persoon (naam, adres, telefoon of elektronische contactmogelijkheid) en prestatiespecifiek bewijs van de kwalificaties die vereist zijn voor een functie. Er kan ook gezondheidsgerelateerde informatie vereist zijn, waaraan op grond van het arbeids- en sociaal recht bijzondere aandacht moet worden besteed in het belang van de sociale bescherming van de aanvrager.
Wanneer u het formulier verzendt, worden de gegevens van de sollicitant volgens de stand van de techniek in gecodeerde vorm aan ons doorgegeven, door ons opgeslagen en uitsluitend met het oog op de verwerking van de sollicitatie geëvalueerd.
De rechtsgrondslag voor deze verwerking is doorgaans artikel 6, lid 1, onder b AVG (voor verwerking in Duitsland in combinatie met artikel 26, lid 1 BDSG), in de zin waarvan het doorlopen van de sollicitatieprocedure als het initiëren wordt beschouwd. van een arbeidsovereenkomst.
Als in het kader van de sollicitatieprocedure bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9, lid 1 AVG (bijvoorbeeld gezondheidsgegevens zoals informatie over de status van een ernstige handicap) van sollicitanten worden gevraagd, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met artikel 9, lid 1 AVG. 2 lit. b. AVG, zodat wij de rechten uit hoofde van het arbeidsrecht en het socialezekerheids- en socialebeschermingsrecht kunnen uitoefenen en onze verplichtingen op dit gebied kunnen nakomen.
Cumulatief of alternatief kan de verwerking van bijzondere categorieën gegevens ook gebaseerd zijn op artikel 9, lid 1, letter h van de AVG, als deze plaatsvindt ten behoeve van preventieve gezondheidszorg of bedrijfsgeneeskunde, voor het beoordelen van de arbeidsgeschiktheid van de aanvrager, voor medische diagnostiek , zorg of behandeling wordt uitgevoerd in de gezondheids- of sociale sector of voor het beheer van systemen en diensten in de gezondheids- of sociale sector.
Als een sollicitant in de loop van de hierboven beschreven evaluatie niet wordt geselecteerd of als een sollicitant zijn sollicitatie voortijdig intrekt, worden de in het formulier ingediende gegevens uiterlijk na 6 maanden na een overeenkomstige kennisgeving verwijderd. Deze deadline is gebaseerd op ons legitieme belang bij het beantwoorden van eventuele vervolgvragen met betrekking tot de aanvraag en, indien nodig, bij het kunnen voldoen aan onze bewijsplichten op grond van de regelgeving inzake gelijke behandeling van aanvragers.
Bij een succesvolle sollicitatie worden de verstrekte gegevens verder verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG (voor verwerking in Duitsland in combinatie met artikel 26 lid 1 BDSG) met het oog op de uitvoering van de arbeidsrelatie.
12.4 Sollicitaties voor vacatures via e-mail
Wij adverteren actuele vacatures in een apart gedeelte op onze website, waarvoor geïnteresseerden per e-mail kunnen solliciteren op het opgegeven contactadres.
Voor opname in de sollicitatieprocedure is het noodzakelijk dat sollicitanten bij de sollicitatie per e-mail alle persoonsgegevens verstrekken die nodig zijn voor een goed onderbouwde en geïnformeerde beoordeling en selectie.
De vereiste informatie omvat algemene informatie over de persoon (naam, adres, telefoon of elektronische contactmogelijkheid) en prestatiespecifiek bewijs van de kwalificaties die vereist zijn voor een functie. Er kan ook gezondheidsgerelateerde informatie vereist zijn, waaraan op grond van het arbeids- en sociaal recht bijzondere aandacht moet worden besteed in het belang van de sociale bescherming van de aanvrager.
Welke componenten een sollicitatie in individuele gevallen moet bevatten om in aanmerking te komen en in welke vorm deze componenten per e-mail moeten worden verzonden, vindt u in de betreffende vacature.
Na ontvangst van de sollicitatie die via het opgegeven e-mailadres is verzonden, worden de gegevens van de sollicitatie uitsluitend door ons opgeslagen en geëvalueerd met het oog op de verwerking van de sollicitatie. Voor vragen die tijdens de verwerking ontstaan, gebruiken wij naar eigen goeddunken het e-mailadres dat de sollicitant bij zijn sollicitatie heeft opgegeven of een opgegeven telefoonnummer.
De wettelijke basis voor deze verwerking, inclusief het contact met ons opnemen voor vragen, is over het algemeen artikel 6, lid 1, letter b AVG (voor verwerking in Duitsland in combinatie met artikel 26, lid 1 BDSG), in de zin waarvan het doorlopen van de sollicitatieprocedure wordt beschouwd als het begin van een arbeidsovereenkomst zijn.
Als in het kader van de sollicitatieprocedure bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9, lid 1 AVG (bijvoorbeeld gezondheidsgegevens zoals informatie over de status van een ernstige handicap) van sollicitanten worden gevraagd, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met artikel 9, lid 1 AVG. 2 lit. b. AVG, zodat wij de rechten uit hoofde van het arbeidsrecht en het socialezekerheids- en socialebeschermingsrecht kunnen uitoefenen en onze verplichtingen op dit gebied kunnen nakomen.
Cumulatief of alternatief kan de verwerking van bijzondere categorieën gegevens ook gebaseerd zijn op artikel 9, lid 1, letter h van de AVG, als deze plaatsvindt ten behoeve van preventieve gezondheidszorg of bedrijfsgeneeskunde, voor het beoordelen van de arbeidsgeschiktheid van de aanvrager, voor medische diagnostiek , zorg of behandeling wordt uitgevoerd in de gezondheids- of sociale sector of voor het beheer van systemen en diensten in de gezondheids- of sociale sector.
Als de hierboven beschreven evaluatie er niet toe leidt dat een sollicitant wordt geselecteerd of als een sollicitant zijn sollicitatie voortijdig intrekt, worden de per e-mail verzonden gegevens en alle elektronische correspondentie, inclusief de originele sollicitatie-e-mail, uiterlijk na een overeenkomstige kennisgeving verwijderd. na 6 maanden. Deze deadline is gebaseerd op ons legitieme belang bij het beantwoorden van eventuele vervolgvragen met betrekking tot de aanvraag en, indien nodig, bij het kunnen voldoen aan onze bewijsplichten op grond van de regelgeving inzake gelijke behandeling van aanvragers.
Bij een succesvolle sollicitatie worden de verstrekte gegevens verder verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG (voor verwerking in Duitsland in combinatie met artikel 26 lid 1 BDSG) met het oog op de uitvoering van de arbeidsrelatie.
12.5 - Beste valuta-omzetter
Deze website maakt gebruik van de dienst ‘Beste valuta-omzetter’ die wordt aangeboden door Grizzly Apps SRL, Str. Muresului nr. 7 Bloc E23, Scara B, Apartament 15, Brasov, Roemenië (“Beste valuta-omzetter”). Op basis van ons legitieme belang bij het weergeven van prijzen in de lokale valuta van uw locatie, verzamelt Best Valuta Converter uw IP-adres in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), AVG en evalueert dit om de prijsweergaven op de website aan uw wensen aan te passen. plaats. Het IP-adres wordt niet permanent opgeslagen. Bovendien plaatst Best Valuta Converter na de initiële valuta-aanpassing een functionele cookie in de browser van het gebruikte apparaat om de valuta-instelling voor de duur van een sessie op te slaan. Aan het einde van deze sessie wordt de cookie automatisch verwijderd.
Meer informatie over het privacybeleid van Best Currency Converter vindt u op https://currency.grizzlyapps.com/privacy-policy
12.6 - Google-weblettertypen
Deze site gebruikt voor de uniforme weergave van lettertypen zogenaamde weblettertypen, die worden aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Wanneer u een pagina bezoekt, laadt uw browser de benodigde weblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.
Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Dit kan er ook toe leiden dat persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC worden verzonden. kom naar de VS. Op deze manier wordt Google ervan op de hoogte dat onze website via uw IP-adres werd bezocht. De verwerking van persoonlijke gegevens in het kader van contact met de lettertypeprovider vindt alleen plaats als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a van de AVG. U kunt uw toestemming op elk moment met toekomstig effect intrekken door deze dienst te deactiveren in de “cookie-toestemmingstool” die op de website wordt aangeboden. Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, gebruikt uw computer een standaardlettertype.
Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/
12.7 Shopsynchronisatie voor Shopify
Deze website maakt gebruik van de Shopify-app “Shopsync” van ShopSync LLC, PO Box 252, Jefferson City, TN 37760, VS.
Met behulp van ShopSync wordt de nieuwsbriefdienst “Mailchimp” zodanig gesynchroniseerd met ons Shopify-account dat enerzijds updates van de Mailchimp-e-maillijsten (bijvoorbeeld een opt-out van een nieuwsbriefontvanger) ook automatisch worden opgeslagen op Shopify en aan de andere kant Nieuwe contactgegevens gegenereerd door contractconclusies op Shopify worden automatisch overgedragen naar de e-maillijsten van Mailchimp.
In het eerste geval vindt de gegevensverwerking plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van ons legitieme belang bij het effectief en systeemoverschrijdend onderhouden van de profielen van reclameontvangers en het efficiënt in aanmerking nemen van de juridisch significante status veranderingen.
In het tweede geval uitsluitend op basis van de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lit (aankoopbedrag, tijdstip en datum van aankoop) overgedragen aan Mailchimp door ShopSync.
Gegevens die op deze manier worden overgedragen, worden na synchronisatie niet door ShopSync opgeslagen of bewaard. Alle informatie die tussen Shopify en Mailchimp wordt gesynchroniseerd, wordt overgedragen met behulp van Secure Socket Layer (SSL)-technologie, en alle overgedragen informatie blijft gecodeerd tijdens het synchronisatieproces.
Het synchronisatieproces vereist de overdracht van informatie via een beveiligde verbinding naar servers die worden gehost door Amazon Web Services in de Verenigde Staten.
Meer informatie over gegevensbescherming over ShopSync vindt u hier: https://shopsync.io/privacy-policy

13) Gereedschappen en diversen
- DATEV
Voor het uitvoeren van de boekhouding gebruiken wij de cloudgebaseerde boekhoudsoftware van DATEV eG, Paumgartnerstr. 6-14, 90429 Neurenberg (“DATEV”).
DATEV verwerkt inkomende en uitgaande facturen, evenals de banktransacties van ons bedrijf om facturen automatisch te registreren, aan de transacties te koppelen en er een financiële boekhouding van te maken in een semi-automatisch proces.
Als er ook persoonsgegevens worden verwerkt, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van ons legitieme belang bij de efficiënte organisatie en documentatie van onze bedrijfsprocessen.
Meer informatie over DATEV, de geautomatiseerde gegevensverwerking en de regelgeving inzake gegevensbescherming vindt u op https://www.datev.de/web/de/m/ueber-datev/datenschutz/
-PayJoe
Voor het uitvoeren van de boekhouding maken wij gebruik van de dienst “PayJoe” van NetConnections GmbH, Jesinger Strasse 52, 73230 Kirchheim unter Teck (“PayJoe”). PayJoe fungeert als interface tussen de gebruikte betalingsdienstaanbieders en onze boekhoudsoftware door individuele transacties van de betalingsdienstaanbieders te verwerken en te verrijken met ontvangstgegevens. Inkomende betalingen, restituties, vergoedingen en uitbetalingsbedragen van betalingsdienstaanbieders kunnen automatisch worden geregistreerd en verwerkt in de gebruikte boekhoudsoftware. PayJoe maakt het bovendien mogelijk om fysieke of digitale inkomende facturen automatisch en in het juiste formaat door te sturen naar de boekhoudsoftware die daar wordt geregistreerd.
Als in deze processen ook persoonsgegevens worden verwerkt, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f AVG, op basis van onze legitieme belangen bij de efficiënte organisatie en documentatie van onze zakelijke transacties, evenals bij passende en volledige boekhoudkundige verwerking.
Met NetConnections GmbH, de exploitant van PayJoe, hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst gesloten, waarmee wij het bedrijf verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en deze niet aan derden door te geven.
Meer informatie over de gegevensbeschermingsregels van PayJoe vindt u op https://www.payjoe.de/datenschutzerklaerung.html

14) Rechten van de betrokkene
14.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u de volgende rechten van de betrokkene (recht op informatie en tussenkomst) jegens de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij wordt verwezen naar de wettelijke basis die wordt vermeld voor de respectieve uitoefeningsvereisten:
- Recht op informatie in overeenstemming met artikel 15 AVG;
- Recht op rectificatie in overeenstemming met artikel 16 AVG;
- Recht op verwijdering overeenkomstig artikel 17 AVG;
- Recht op beperking van de verwerking in overeenstemming met artikel 18 AVG;
- Recht op informatie in overeenstemming met artikel 19 AVG;
- Recht op gegevensportabiliteit in overeenstemming met artikel 20 AVG;
- Recht om verleende toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7, lid 3 AVG;
- Recht om te klagen in overeenstemming met artikel 77 AVG.
14.2 RECHT VAN BEZWAAR
ALS WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN ALS ONDERDEEL VAN EEN BELANGENEVENWICHT OP BASIS VAN ONS OVERWELDIGENDE LEGITIEME BELANG, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE.
ALS U UW RECHT VAN BEZWAAR GEBRUIKT, STOPPEN WIJ MET DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS. VERDERE VERWERKING WORDT ECHTER VOORBEHOUDEN ALS WIJ COMPLEXE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANBIEDEN DIE ZIJN ONTWORPEN OM BESCHERMD TE WORDEN, DIE BOVEN UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, OF ALS DE VERWERKING DIENST VOOR DE BEWEGING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN JURIDISCHE CLAIMS.
INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAME, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE U BETREKKEN VOOR HET DOEL VAN DERGELIJKE RECLAME. U KUNT UW OPT-OUT UITOEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.
ALS U UW RECHT VAN BEZWAAR GEBRUIKT, ZULLEN WIJ STOPPEN MET DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN.

15) Duur van opslag van persoonlijke gegevens
De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de respectieve wettelijke basis, het doel van de verwerking en – indien relevant – bovendien op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijvoorbeeld bewaartermijnen op grond van handels- en belastingrecht).
Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a) AVG, worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.
Als er wettelijke bewaartermijnen bestaan ​​voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of transactieachtige verplichtingen op basis van artikel 6, lid 1, lit en/of wij geen legitiem belang hebben bij verdere opslag.
Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn of haar recht van bezwaar uitoefent overeenkomstig artikel 21 lid 1 AVG, tenzij wij dwingende aanwijzingen kunnen geven legitieme redenen leveren bewijs voor de verwerking dat zwaarder weegt dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
Bij de verwerking van persoonsgegevens met het oog op directe reclame op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar uitoefent overeenkomstig artikel 21 lid 2 AVG.
Tenzij anders vermeld in de overige informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.

  Gratis verzending

  Verzending is gratis voor bestellingen van meer dan €150.

  Topkwaliteit

  Al onze producten worden gemaakt volgens de hoogste normen en met liefde.

  Flexibele betaling

  We bieden alle gangbare betaalmethoden, van creditcard tot huurkoop.